cross platform development

onwikkelen voor iphone en android, wat is er beschikbaar?
Verwijzen naar mobiele apps verhaal?
http://stackoverflow.com/questions/30953/is-there-a-multiplatform-framework-for-developing-iphone-android-applications
http://www.phonegap.com/
http://www.flexycore.com/
http://www.crunchbase.com/company/mytopia
http://www.appcelerator.com/products/titanium-mobile-application-development/
http://rhomobile.com/
http://www.xmlvm.org/overview/
http://www.zeroc.com/labs/
http://www.j2mepolish.org/cms/leftsection/introduction/janus.html

http://webwereld.nl/nieuws/67174/android-ontwikkeltool-ook-voor-iphone-en-blackberry.html

generieke java oplossingen? Flash?
natuurlijk html5, websites..

Last updated 19 april 2013 10:11
comments powered by Disqus